Маслена система на трактори


Енергийните и материални ресурси на земята са ограничени и техните запаси в световен мащаб непрекъснато намаляват. Проблемът за рационалното използване на природните ресурси стои пред всяка страна, но той е особено важен за страните...
 

Бордови компютър за автомобили


В настоящия дипломен проект се проектира и разработва бордови компютър, който информира водача на автомобила за параметрите и състоянието на двигателя и неговите системи....
 

Влияние на индикаторния канал върху параметрите на индициране на налягането в цилиндъра на дизелов двигател


Целта на дипломният проект е да се покаже влиянието на индикаторния канал върху снемането на индикаторната диаграма и респективно върху отчитането на индикаторното налягане...
 

Проектиране на автомобил


Световната икономика непрекъснато оптимизира производството, а едновременно с това и се подобрява и автомобилния транспорт като елемент от икономиката. Подобряването на автомобилния транспорт изисква създаване на транспортни фирми с различен брой...
 

Теоретични основи на диагностиката. Основни определения. Автомобилът като диагностиран обект. Диагностични параметри. Диагностичен тест.


Основни задачи и организация на диагностиката. Развитието на техническата експлоатация като подсистема на автомобилния транспорт се обуславя от бързото му развитие, необходимостта от икономия на горива, труд и материали, осигуряване на надеждна работа...
 

Ограничаване на вредните емисии от превозните средства


Ограничаването на вредните емисии, отделяни от превозните средства в атмосферата, довежда до въвеждане на задължителни норми, чието спазване се разпространява поетапно по цял свят....
 

Платформени електрокари и влекачи


Кар е машина за безрелсов транспорт, предназначена за транспортиране, повдигане (спускане) и обработване на товари. Изключително удобни са за работа в складове, цехове, заводи, жп-гари и пристанища. Могат да реализират висока производителност...
 

Проектиране на лек автомобил 4 x 4


Aвтомобилът е транспортна колесна машина, предназначена за превозване на товари и пътници. Според предназначението автомобилите се класифицират по следния начин...
 

Диференциални механизми. Самоблокиращи се диференциални механизми. pro


Диференциал се нарича механизмът, който дава възможност двете водещи колела на автомобила да се въртят едновременно с различни ъглови скорости...
 

Скоростни изчисления на автомобил и възел


Непрекъснато развиващата се автомобилна промишленост и голямата конкуренция между различните производители на автомобили налагат постоянно усъвършенстване на конструкциите...

Избрани критерии за търсене

Автомобили, трактори и кари
Ограничаване на резултатите