Пътнически автомобилни превози


Пътнически превози се извършват с автобуси и леки автомобили, принадлежащи на фирми за обществен превоз (автомобили за общо ползуване) и на отделните ведомства...
 

Въведение в динамиката на транспортните машини


Построяване на динамичен модел,Определяне параметрите на динамичните схеми...
 

Акумулаторни батерии

14 апр 2007
·
35
·
10,200
·
951
·
574
·
1

Групата токоизточници в автомобила се състои от генератор и акумулаторна батерия...
 

Съпротивителни сили на автомобила

03 апр 2007
·
6
·
1,137
·
195
·
207

При анализа на редица въпроси, свързани с изясняване на законите за разпределение на тангенциалните и нормалните реакции се изясни, че...
 

Транспортьори и елеватори


Транспортьори с теглителен елемент. При тях товарът се движи заедно с теглителния елемент и в зависимост от вида му биват лентови, верижни и въжени...
 

Технология на ремонта


Електрическите машини, намиращи приложеше в електроуредбата на колесната и верижната техника се състои от принципно еднакви детайли, възли, и части, в конто могат да възникнат еднотипни по способа на откриване и отстраняване дефекти.....
 

Динамика на криволинейното движение на автомобила

03 апр 2007
·
5
·
915
·
131
·
132
·
1

От метода на построяване на кинематичната схема и изведените кинематични съотношения е видно влиянието на ъглите на странично...
 

Трансмисия на МТЛБ


Описана е трансмисията на многоцелевия лек бронетранспортьор...
 

Скоростно - теглителна характеристика на автомобила

03 апр 2007
·
4
·
510
·
266
·
313
·
1

При ана­ли­за на су­мар­на­та съп­ро­ти­ви­тел­на си­ла от дви­же­ни­е­то на ав­то­мо­би­ла се до­ка­за, че тя се урав­но­ве­ся­ва от пе­ри­фер­на­та си­ла вър­ху зад­виж­ва­щи­те ко­ле­ла...
 

Подемно-транспортна техника. Товари. Видове, свойства и класификация


Място, роля и значение на подемно-транспортната техника (ПТТ) в машиностроенето. Класификация на ПТТ. Технически параметри и режими на работа на товароподемните машини. Режими на работа. Товари – видове, свойства...
1 2 3 4 5 »

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Автомобили, трактори и кари с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент